Vállalkozáshoz kapcsolódó hatályos jogszabályok

Törvények:
2009. évi CXXI. törvény a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2009. évi XXXVIII. törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről
2007. évi XCXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2000. évi C. törvény a számvitelről
1999. évi LXXXV. törvény a bűnűgyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1992. évi LXVI: törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Rendeletek:
358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
212/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
28/2003. (X. 18.) OM rendelet egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról
34/2002. (XI. 26.) PM rendelet a társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról
7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről
32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Határozatok:
1103/2006. (X. 30.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról