Egyesületünkről

Bemutatkozás

A szervezet az IPOSZ tagszervezeteként a csőhálózat- és berendezés-szerelést folytató szakemberek tevékenységével és vállalkozások működtetésével összefüggő komplex kérdések kezelésére jött létre 1996-ban Gázszerelők Országos Egyesülete néven, és 1997. óta hivatalosan is bejegyzett országos társadalmi szervezetként működik, majd 2006-ban a mai kor elvárásainak megfelelően újjászerveződött.

Az egyesület vezetői hiszik, és az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően a tagokat képviselve nap, mint nap dolgoznak is azért, hogy erős, reprezentatív és szakmailag felkészült szervezettel, szakértői hálózattal rendelkezzen a GOE a kormányzati (törvények, rendeletek, szakmai szabályzatok, jogosultságok stb.), valamint a szolgáltatókkal való társadalmi és szakmai párbeszéd lefolytatása során.

A megújult egyesület a tevékenységét is kiterjesztette:
–   a lakossági tájékoztatás

–   a fogyasztók védelme

–   a szaktanácsadás

–   a felnőttképzés

–   a pályázati tevékenység támogatása

–   a vállalkozói érdekek képviselete fontos és folyamatosan fejlődő tevékenységi kör a szervezet életében

A Gáziparosok Országos Egyesülete olyan gáziparral, a gázszereléssel összefüggő komplex kérdések kezelésére létrehozott szakmai szervezet, melynek céljai közé tartozik, hogy:
–   szabályozási, szakmapolitikai, gazdasági és vállalkozói kérdésben összehangolt, egyeztetett álláspontok jöjjenek létre;

–   a szakmának olyan egységes, erős képviselete alakuljon ki, amely képes érdekeinek hathatós védelmére;

–  a szakmában felvetődő új elképzelések, javaslatok kidolgozásra, interpretálásra kerüljenek a különböző kormányzati, társadalmi és szakmai szervezetekkel való párbeszéd során;

–   a társadalmi és szakmai szervezetek együttműködései eredményesek legyenek.

A feketegazdaság elleni küzdelmet elsősorban a megrendelői elvárások növekedésének ösztönzésén keresztül folytatja, hangsúlyozva, hogy számlát az állít ki minden esetben, aki munkája minőségéért garanciát is tud vállalni.

Az Egyesület azokat a gázipari szakembereket tömöríti, akikért szakmai tudásuk és emberi tulajdonságaik alapján egyaránt kiállhat, és akik a szakma méltó képviselőiként hajlandóak jó példával szolgálni a jellemzően pesszimista magyar gazdasági környezetben.

A magyar érdekképviseleti kultúra fejlesztése érdekében a GOE szorosan együttműködik egyéb szakmai ipartestületekkel és szervezetekkel.

A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetének javítása érdekében szervezetünk átfogó együttműködési megállapodást kötött a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületével (MGVE), valamint az VILLOX-VS Kft.-vel.

A megállapodás tartalmazza, hogy a partnerek összehangolják munkájukat, képzési programokat fejlesztenek ki a GOE és az MGVE tagszervezeti igényeinek megfelelően, lehetőség szerint közösen pályáznak, egymás programjaira meghívást kapnak, a friss információkat kölcsönösen megjelentetik egymás honlapján.

A szolgáltatások színvonalának és biztonságának megfelelően fejlődő megrendelői igények esetén az épületgépészeti kultúra fejlődésének köszönhetően a gáziparosok hatékonyan járulhatnak hozzá az életminőség javításához.

Az üzemeltetők részéről érkező megkeresések esetén folyamatosan közvetített tagok minden esetben az Egyesület jó hírnevének megőrzését vállalva nyújtják szolgáltatásaikat, melynek  eredményeképpen már több megbízási szerződés kötettett az Egyesület ajánlása alapján. Vitás kérdésekben – üzemeltetői vagy tagi felkérés esetén – sikeresen segítjük a felek közötti megegyezést.

Minden erőnkkel támogatjuk a magas színvonalú szolgáltatás eléréséhez szükséges információk eljutását a tagok és a megrendelők felé.

Az egyesület célkitűzése

A GOE kiemelt célkitűzése:
– a gázszerelők nyilvántartási rendszerének fenntartása, továbbfejlesztése, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása;

– a hitelesség iránti igény fokozása;

– a vállalkozásbiztonság megteremtése;

– a fogyasztóvédelem biztosítása;

– a szakmai továbbképzések színvonalának emelése;

– a megrendelői ellenőrzések szerepének hangsúlyozása.

A fenti célok elérése érdekében az Egyesület igyekszik a regisztrált gázszerelők minél szélesebb körével közvetlen kapcsolatot kialakítani az ágazatban működő egyéb szakmai szervezetekkel folytatott együttműködések során.

A GOE szakmai célkitűzése, hogy tagjaitól az üzemeltetők minden esetben minőségi szolgáltatást és szakszerű tanácsadást kapjanak, hozzájárulva ezzel az igényeknek a technológia fejlettségi szintjéhez történő közeledéséhez, valamint az energiatakarékossági és gazdaságossági szempontokat egyaránt kielégítő műszaki megoldások megtalálásához.

Az Egyesület működési programja
– A GOE taglétszámának bővítése;

– Közreműködés szakirányú képzések szervezésében, képzési programok kialakításában;

– Együttműködés más szakmai szervezetekkel;

– Érdekképviseleti tevékenység ellátása az Egyesület hosszú távú küldetése és rövid távú céljai szerint (SZAKOSZ);

– Közreműködés a rendeletek előkészítésének folyamatában (MGVE);

– Bekapcsolódás egyesületi tevékenységet fejlesztő projektekbe;

– Szabadidős rendezvények szervezése a tagság igényei, programjavaslatai alapján.

Az Egyesület honlapja
A szervezet különös gondot fordít arra, hogy tagjaival folyamatos legyen a kapcsolattartás. Az Egyesület 2009-ben létrehozta saját honlapját, a www.goe.org.hu-t, melyen keresztül a tagok folyamatosan tájékozódhatnak a szakmájukat érintő jogszabályokról, rendeletekről, illetve azok változásairól.

A honlapon a tagságnak és a lakosságnak szóló egyéb információk, események, tudnivalók is közzétételre kerülnek. A szervezet törekszik arra, hogy szakmailag értékes, tartalmas információs portálja legyen.

Szolgáltatások

A szervezet az Egyesület tagjai részére a következő szolgáltatásokat biztosítja:
–   munkaközvetítés (a megrendelők a GOE-n keresztül elérhetik a jogosult gázszerelőt);

–   megjelenési lehetőség az egyesület honlapján (www.goe.org.hu);

–   együttműködési lehetőség feltárása szakmán belül és kívül;

–   országosan egységes szakmai képviselet;

–   szakmai előadások szervezése;

–   szakmailag egyedülálló helyszínekre szervezett szakmai tanulmányutak;

–   magas színvonalú szakmai képzések, arcképes gázszerelői engedély meghosszabbításához szükséges továbbképzés megszervezése;

–   vállalkozáscentrikus szemlélet kialakítása;

–   kontárok kiszűrése.

Rendezvények
Tagjaink részére szakmai előadásokat, továbbá a rendeletben előírt kötelező továbbképzéseket is tartunk, ezzel is segítve munkájukat.

Szervezetünk szakmai együttműködő partnereinek segítségével elkészítette a Gázszerelői engedély meghosszabbításához szükséges továbbképzés képzési programját annak érdekében, hogy országos szinten egy olyan szakmai továbbképzés indulhasson el, mely Magyarországon egyedülálló színvonalú és tartalmú tudás elsajátítását biztosítja nemcsak egyesületünk tagjai, hanem az ország minden gázszerelő szakembere számára.

Egyesületünk igyekszik továbbá évente legalább egyszer olyan stratégiai fontosságú helyszínekre szakmai kirándulásokat szervezni, ahová a bejutást csak az egyesületi lét teszi lehetővé.

Letölthető dokumentumok
Alapszabály

Belépési nyilatkozat