Gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárásban

2015. október 1. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság

A Magyar Közlöny 2015. évi 134. számában megjelent az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet.
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGMr.) 6. §-a szerinti gázfogyasztó készülék cseréjét egyszerűsített eljárással végző gázszerelők figyelmét felhívjuk a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 2015. szeptember 22-től hatályos következő rendelkezéseire:
10/A. § (1) 2015. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba nem egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen
a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,
b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.
(2) 2016. július 1-ét követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen
a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,
b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

 

A fenti előírást a gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréje esetében a cserét végző gázszerelőnek kell alkalmaznia, mivel ebben az esetben nem készül kiviteli terv, melyet a földgázelosztó jóváhagyna. Az NGM rendelet 6. § (4) bekezdése értelmében az egyszerűsített gázkészülék cserét az NGMr. 2. melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzat 5.3. pontjában előírtak szerint kell elvégezni és a Műszaki Biztonsági Szabályzat 7.7. pontja szerinti szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat megküldésével kell a földgázelosztónak bejelenteni.

 

Az NGMr. 6. § (2) bekezdése szerint (2) bekezdése szerint az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.
Az NGMr. 6. § (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben feljogosított gázszerelő rendelkezzen mestervizsgával és a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal.

 

A gázszereléssel kapcsolatos szakmai hírekről az MKEH „Gázszerelés” hírcsoportjában regisztráltak hírlevél útján is kaphatnak tájékoztatást. A regisztráció név és e-mail cím megadásával, valamint az érdeklődési kör szerinti hírcsoport(ok) megjelölésével egyszerűen elvégezhető az MKEH hivatalos honlapján a KAPCSOLAT/Hírlevél regisztráció rovatban (http://mkeh.gov.hu/hirlevel).

 

Budapest, 2015. október 1.

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság